Siófok hajómenetrend
Facebook

Bérlés folyamata

Napos és 1-2 hetes bérlés estén nincs külön szerződés, átadás-átvételi jegyzőkönyvet használunk:


Bérbeadási Igazolás

Hajózási engedély alapján üzemeltetett hajó bérbeadásáról

[2000. évi XLII törvény 51.§ 27/1993 (IX.23) KHVM rendelettel közétett Hajózási Szabályzat 15.10 cikk 3.pont]

(készült két példányban, melyből egy a bérlő tulajdonában marad)

 

  1. A bérbeadó nyilatkozata:

 

A bérbeadó kijelenti, hogy az üzemeltetésben lévő alábbi nyilvántartási számú kishajó hajózásra alkalmas; a hajó és felszerelése üzemképes.

A bérbeadó a bérlő adatait a személyes adatok védelméről szóló és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló1992. évi LXIII törvény rendelkezéseinek megfelelően a bérleti időtartama alatt, továbbá azt követően egy (1) évig kezeli, azt követően megsemmisíti.

 

2.     A bérelt hajó

 

nyilvántartási szám: ___________________________

 

üzembentartójának (a bérbeadónak)

 

            221. neve:

 

            222. címe:

 

2.3 Hajózási engedély száma:            HE-

 

2.4 az átadás időpontja a bérlőnek:   2012év ____hónap ____nap ____óra ___ perc

 

2.5 bérlet lejáratának időpontja:        2012 év ____hónap ____nap

      (legkésőbb f. év okt. 31.)

 

3.     A bérlő

 

      3.1 neve:                                            _______________________________

 

      3.2 lakcíme:                                        _______________________________

 

      3.3 személyazonosító igazolványának

            vagy útlevelének száma:              _______________________________

 

 

  1. A bérlő nyilatkozata

 

            A fenti nyilvántartási számú hajót a megjelölt időpontban – az eredeti Hajólevéllel és Hajózási Engedélykivonattal – hajózásra alkalmas állapotban átvettem. A hajó és a hajóokmányban előírt felszerelés üzemképes.

A személyes adataimnak a bérbeadó nyilatkozata szerinti kezeléséhez hozzájárulok.

 

 

Kelt: Siófok 2012 év ____hónap ____nap

 

 

 

    _______________________                                            _______________________

A bérbeadó (vagy képviselőjének)                                                A bérlő aláírása

Aláírása és bélyegző lenyomata

 

 

(ez a lap szabadon másolható)

Hajótartozék jegyzék

 

 

Hajó neve:                                                    száma:

 

Bérlő neve:                                                   átvétel időpontja: 2011.

 

 

 

Tartozékok, felszerelések:

 

Kötelező felszerelések:

Kötél:                         20m

Mentőmellény:           …. db

Tűzoltó készülék:       …. db

Szapuly:                      …. db

Pádli:                          …. db

 

 

 

 
Hajólevél, hajózási engedély

Kikötőkötél:                           4X6m

Horgony 20 m kötéllel:          2 db

Elsősegély doboz:                  1 db

Nemzeti színű zászló:             1 db

Kürt:                                       1 db

Mentő patkó:                          1 db

Csáklya:                                 1 db

Akkus lámpa:                         1 db

 

Egyéb felszerelés:Puffer:                        …. db

Gáztűzhely + palack:  …. db

Csörlőkar:                   …. db

Hűtőszekrény/láda:    …. db

Csatlakozó adapter:    …. db

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Mágneskártya:                                   …. db

Lepedő:                                  …. db

Hálózsák:                               …. db

Kispárna:                                …. db

Esőkabát:                               …. db

Akkumlátor:                           …. db

Akku. Töltő:                           …. db

Üzemanyag tank:                       1db

Tartalék üa. kanna:                 …. db

Vitorla grósz:                             1 db

Vitorla génua:                            1 db

Lakat:                                     …. db

 

 

 

 

 

 

 

                        Bérbeadó                                                                               Bérlő

 

Az ÁSzF 3. pontja szerint:”….az átadást követően 1 óra áll rendelkezésre a bérlőnek, hogy a később észlelt hiányosságokat és sérüléseket a tartozék listára feljegyezze és erről a bérbeadót is értesítse.

Amennyiben 1 órán belül a bérlő a hajóval elhagyta a kikötőt, az 1 óra leteltét a hajó a partról elkötésének pillanatától kell megtörténtnek tekinteni.”
Csomag több hetes hajóbérlés esetén:

1. Ajánlatcsomag kiegészítő szolgáltatásokkal

 

  1.1. A hajók bérleti időszaka és igénybevétele

 

 1.1.1. A lefoglalt XXX vitorlázó nap időpontja szabadon

          változtatható a teljes bérleti időszakon belül.

         

 

 1.1.2. A bérleti időszak kezdete ::::::::::::., a vége ::::::::::::::::

 

 1.1.3. A hajók a lefoglalt bérleti időszakon  belül, korlátlanul       

           igénybe vehetők – vis major esetének kivételével.

 

1.1.4. A hajókat más bérlő nem használhatja, azok kizárólag a bérlő,

          a bérlő által megadott személyek.

 

1.1.5. A bérbeadó hibájából fakadó hajókiesés esetén, a bérelt   

         hajókhoz hasonló, kategóriában ugyanolyan hajókat biztosítunk:

     A B31 esetén: Multi29-et,

     A Neptun27 esetén: Sudár Sportot.

 

 

1.2. Rendezvények, amelyeket a vitorlázók számára

       szervezünk:

 

1.2.1.Bevitorlázó nap, vagy nyitó nap:

Közös vitorlázás több hajó részvételével, igény esetén   

Tihanyi, vagy Balatonfüredi túrát szervezünk, a résztvevőket a

rendezvény ideje alatt snackkel és frissítőkkel kínáljuk.

 

 

1.2.2.Gyakorló napok: A kezdők és a gyakorlatból kiesett vitorlázók

         számára gyakorlati jellegű vitorlás oktatást biztosítunk. Ezeken

         a napokon a tagok különböző típusú hajókon próbálhatják ki

         tudásukat és eleveníthetik fel a gyakorlatukat,  pl. egy 25-ös

         túrajollén is.

 

1.2.3. Nyílt nap: Csapatépítő játékos vetélkedők szárazon és vizen, 

         élményvitorlázás egy kétárbócos yachton.   

         All inclusive ellátás egész nap folyamán.

 (welcome drink, frissítők, sör, bor, pezsgő, falatkák,   

  szendvicsek, grillvacsora)

 

1.4. Árajánlat és szerződéstervezet:

 

1.4.1. Árajánlat

           A  2.pontban részletezett Ajánlatcsomag kiegészítő

           szolgáltatásokkal ellenértéke bruttó :

Hajóink bérleti díjai:

   

2. A Hajók paraméterei:

 

2.1. A bérlésre kínált hajók:Több hetes bérlés estén mintaszerződés:HAJÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS

 

 

amely, létrejöhet egyrészről a

 

T Flotta Kft - Bérbeadó

 

............... - Bérlő

1.)        A bérlő bérbe veszi és a bérbeadóbérbe adja a jelen szerződés tárgyát képező vitorlás kishajókat a jelen szerződésben, az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF) és a jelen szerződés mellékleteiben foglalt részletek, szabályok és előírások figyelembevételével.

 

2.)        A szerződő felek rögzítik, hogy a bérbeadókizárólagos tulajdonosa a bérlet tárgyának.

A bérlet tárgya: 

l          , nyilvántartási száma

l          , nyilvántartási száma

Amennyiben valamilyen körülmény folytán a fent megnevezett hajók bérlete nem lehetséges, bérbeadó jogosult hasonló (vagy nagyobb és jobb) méretű, minőségű, befogadó képességű és felszereltségű hajót biztosítani bérlő részére.

 

3.)       A bérleti időszak kezdő napja:  év/hó/nap

            A bérleti időszak befejező napja: év/hó/nap

 

Bérleti napok száma:

                        hajó1:  X nap

                        Hajó2: X nap

A konkrét bérleti időpontok, jelen szerződés 1.sz. Mellékletében szerepelnek.

A bérleti időszakon belül Bérlő jogosult az előre megadott napokat áthelyezni, az ilyen változásokról Bérlő köteles Bérbeadót legkésőbb az aktuális dátum alőtt 1 héttel értesíteni.

Bérbeadó köteles az így időben bejelentett változásokat tudomásul venni, és a hajókat az új időpontban rendelkezésre bocsátani.

 

4.)       A hajók induláskori átadás-átvételének pontos helye, ideje: Siófok, Bahart kikötő, a váltás kezdőnapja előtti napon 18-19 óra között,

A hajók érkezéskori átadás-átvételének pontos helye, ideje: Siófok, Bahart kikötő, a váltás utolsó napján 17-18 óra között.

            Fentiektől eltérő időpontot Felelős hajóvezetőnek közvetlenül a Bérbeadó képviselőjével kell egyeztetnie.

            Bérlő legkésőbb év/hó/nap -ig elküldi bérbeadó részére az egyes bérleti napokra beosztott Felelős hajóvezetők nevét. Ha a személyekben változás történik bérlő köteles legkésőbb a változás előtt 24 órával értesíteni bérbeadót.

 

5.)      

a./       A bérleti díj összege xxxxxx,- Ft, azaz xxxxxxxxxxxxxxxx Ft.

Fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 45 nap múlva.

A fizetés átutalással történik a bérbeadó bankszámlájára.

 

b./       Bérleti díj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

            - a 3. pontban megnevezett X db hajó bérleti díja a megadott napokra,

            - 1-1 napos gyakorlati oktatást mindkét hajón (2x2 nap) az elegendő gyakorlattal nem rendelkező szakosztályi tagok részére június 18-22. közötti napokon,

- CASCO- és felelősségbiztosítás a teljes szezonra,

            - szezon-nyitó nap (május 12-én) lebonyolítása (büfé biztosítása),

                       - őszi nyílt nap (szeptember 1-én) teljes körű lebonyolítása, komplett megszervezése (étkezéssel, plusz hajóval, és élményvitorlázással egy kétárbocos hajón).

 

c./       A fizetés három részletben történik:

            1. részlet (bérleti díj 30%-a): a szerződés mindkét fél részéről történt aláírása után,

            2. részlet (bérleti díj 50%-a): a hajók szezonkezdetre történt sikeres felkészítése után, legkésőbb 2007. május 12-én,

            3. részlet (bérleti díj 20%-a): a szezon sikeres és problémamentes lezárása után, legkésőbb év/hó/nap -én.

 

d./ Fizetési feltételek, következmények a nem megfelelő minőségű és/vagy határidő utáni teljesítés esetén:

            2. részlet esetén: abban az esetben számlázható le teljes összegben, ha mindkét hajó kifogástalan állapotban felkészítve üzemkész, a megegyezett javítások, módosítások (ld. 3. sz. Melléklet) elvégezve. Amennyiben valamilyen megegyezett módosítás, javítás nem készült el a fenti határidőre, számla nem nyújtható be, csak akkor amikor hiánytalanul elkészültek, a  leszámlázható összeg a késés miatt naponként és hajónként xxxxxx,-Ft-tal csökken.

            3. részlet esetén: ez a részlet jóteljesítési garanciaként szerepel, azaz akkor számlázható le a teljes összeg, ha a szezon alatt nem volt egyetlen olyan esemény sem, amikor a Bérbeadó hibájából nem lehetett akármelyik hajót használni. A számlázható összeg csökken kiesett naponként és hajónként xxxxxx,-Ft-al.(A kiesett napok számát a mindkét fél képviselője által aláírt jegyzőkönyvvel kell igazolni.)

 

 

e.        A kaució összege: xxxxxxx,- Ft, azaz xxxxxx Ft, melyet a bérleti díj 1. részletével együtt bérlő a bérbeadószámlájára – annak számlája alapján - átutal és a bérleti szerződés lejártakor a bérbeadó a bérlőnek visszafizet, amennyiben az utolsó bérletet követően azt megakadályozó körülmény nem áll fenn. Amennyiben az egyes bérleti időpontokat követő átadás-átvételi eljárás során a hajóban, annak tartozékaiban, felszerelési tárgyaiban hiba, sérülés, vagy hiány tapasztalható, akkor a bérbeadó jogosult  - a mindkét fél e szerződésben megnevezett képviselője által aláírt - jegyzőkönyv alapján értékét a befizetett kaucióból a maga számára jóváírni, illetőleg a bérlőköteles a kaució összegét a következő bérleti időpontot megelőzően kiegészíteni.

 

f./       Amennyiben bérlő, az 5.a és 5.b pontokban említett fizetéseket késedelmesen teljesíti késedelmi kamatot köteles bérbeadó részére fizetni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

            Jelentős késedelem esetén bérbeadó megtagadhatja a szerződés teljesítését.

 

6.)        A jelen szerződés módosítása és az azzal kapcsolatos bármilyen értesítés, közlés és egyéb nyilatkozat megtétele kizárólag írásban érvényes. A felek a jelen szerződéssel kapcsolatos egymásnak címzett valamennyi értesítést, közlést vagy nyilatkozatot az alábbi címre kötelesek megküldeni a megadott kapcsolati személyeknek:

 

            A bérbeadó értesítési címe:                      

            Képviselő, kapcsolattartó személy:    

            A bérlő értesítési címe:                 

            Képviselő, kapcsolattartó személy:    

           

 

7.)       A Bérbeadó kötelezettségei

 

a.)   A hajókra CASCO-biztosítást kötni (Feltételek ld. 4. sz. Mellékletben)

b.)    A hajókat kifogástalan állapotban, hajózásra felkészítve, üzemkész állapotban legkésőbb év/hó/nap-én reggel 9 órára Bérlő képviselőjének bemutatni. Ekkor be kell mutatnia, hogy a megegyezett javítások, módosítások (ld. 3. sz. Melléklet) hiánytalanul és kifogástalanul el vannak végezve.

c.)   A hajók működöképességét, hajózásra alkalmasságát rendszeresen (minden átadás-átvétel előtt) tervszerűen leellenőrizni, a szükséges javításokat átadadásra elvégezni.

d.)   A hajókat átadás előtt üzemanyaggal, ivóvízzel, ágyneművel, evőeszközökkel, stb. feltölteni (átadás-átvételi lista szerint).

e.)   A hajók átadás-átvételére a megegyezett időben megjelenni.

f.)    A hajók átadás-átvételét a Felelős hajóvezető részére lista alapján lebonyolítani.

g.)   A hajók átadásakor a hajók és berendezéseik működését bemutatni, felhívni a figyelmet a hajók speciális kezelési tudnivalóira.

h.)    A hajók átadásakor -- ha a Felelős hajóvezető igényli - rövid (max. 1 órás) gyakorlati bemutatót/oktatást tartson részére.

 

8.)        A Bérlő kötelezettségei

 

i.)     figyelmesen kezeli a hajót és a felszerelését, és alkohol vagy kábítószer hatása alatt nem fogja kezelni a hajót.

j.)     nem hajózik éjjel minden navigációs világítás használata nélkül, hajózás közben odafigyel a fedélzetre, és az esetleges akadályokra.

k.)   csakbiztos időjárási körülményekés jó láthatóság idején hajózik, és elkerüli a láthatóan veszélyes területeket.

l.)     a légköri körülményektől függően időben lejjebb engedi vagy teljesen leengedi a vitorlákat, és elkerüli az árboc, vitorlák és kötélzet nem rendeltetésszerű terhelését.

m.)  nem hagyja el a kikötőt, ha a hajó vagy a felszerelés valamelyik fontos része, mint motor, árboc, vitorlák, kötések,  horgonyzási felszerelés nem működik.

n.)   nem hagyja el a kikötőt, ha nincs megfelelő mennyiségű üzemanyag

o.)   a hajót nem adja bérbe, és nem adja át harmadik személynek használatra.

p.)   A Felelős hajóvezető felel minden elkövetett törvénysértésért, hajózási szabálysértésért, amelyeket a hajó bérleti idejében követ el.

q.)   A hajó vagy a hajófelszerelés károsodásáról, amely a hajóban vagy felszerelésben következik be, azonnal értesíteni kell a Bérbeadót, valamint a mentés szükségességéről.

r.)    A hajókonyha gázpalackját a használaton kívül zárva kell tartani

s.)    Bárminemű mentés költsége, ami a Bérlő hibájából ered (pl.: homokpadra való felfutás) a Bérlőt terheli.

t.)     A Felelős hajóvezető a hajózást saját felelőségére végzi, hajózási ismeretekkel, megfelelő gyakorlattal és kishajó vezetői engedéllyel rendelkezik.

u.)   A kabinok belsejében dohányzás és nyílt láng használata tilos.

v.)   A hajó veszteglése kizárólag kiépített kikötőrendszeren belül lehetséges

 

A hajót bérbevevő személyek a balesetbiztosításuktól maguk gondoskodnak.

 

9.)        Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az Általános Szerződési Feltételek, , valamint a a bérleti időpontokat tartalmazó 1-es számú melléklet, melyeket felek jelen szerződés aláírásával elfogadnak

 

10.)     A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a felmerülő vitás kérdések esetén haladéktalanul értesítik képviselőiket, akik igyekeznek ezeket saját hatáskörükben rendezni, megoldani.

 

11.)      A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen jogviszonyból fakadó mindennemű jogvitájuk elbírálására alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

12.)     A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

 

Ezután a felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, részletes megmagyarázást követően helyben hagyólag, aláírták.

 

 

Budapest,

 

 

 

 

Bérbeadó

 

Bérlő


Általános Szerződési Feltételek

 

AzÁltalános Szerződési Feltételek- ben, bérbeadó: xxxxxxxxxxxxxszám alatt nyilvántartott gazdasági társaság, adószáma:


webkamera
vitorlás yacht nyaraló bérlés
WEBDESIGN: ONOFFICE.HU
Hajózási és Idegenforgalmi Szolgáltató Kft. | Tel.: +36 30 5424 208 | 8600 Siófok Kõrösi Csoma Sándor u. 7.
Copyright © 2002 T Flotta Kft.

A T Flotta rendezvényszervezés mellett hajóbérléssel, sétahajózással, hajókirándulások, csapatépítések, vitorlás tanfolyamok és céges rendezvények szervezésével foglalkozik Siófokon és Balatonon.